Integrált irányítási rendszer politikánk

A minőségbiztosítás, a munkahelyi egészségvédelem és biztonság, a tűzvédelem, a környezetvédelem, az energiagazdálkodás, az információbiztonság és az élelmiszer-biztonság elválaszthatatlan részét képezi a B+N Referencia Zrt. küldetésének a minőségi élet szolgálatában.

Elkötelezettek vagyunk az egészségvédelmi, tűzvédelmi, a környezetvédelmi, az energiagazdálkodás, az információbiztonság és az élelmiszer-biztonsági kultúra megvalósítása iránt, és hiszünk abban, hogy ennek a tevékenységünkben való megjelenésével minimálisra csökkenthető az emberekkel és tulajdonnal szembeni kockázat.

Az alábbi kötelező alapelvek határozzák meg elvárásainkat és irányítják cselekedeteinket.

  1. Elkötelezettek vagyunk a minőség biztosítása, az egészséges és biztonságos munkakörülmények, a környezetvédelme, az fenntartható működés, az információbiztonság és az élelmiszerbiztonsági szabályok által nyújtott szolgáltatások mellett. A megfelelő biztonság a B+N Referencia Zrt. alkalmazottainak egyik foglalkoztatási alapfeltétele.
  2. Betartjuk az összes vonatkozó jogi előírást, ágazati szabványt, valamint az ügyfeleink általunk is elfogadott követelményeit. Értékeljük a kockázatokat, kialakítjuk a biztonságos munkavégzési, környezetvédelmi, energiagazdálkodási, információbiztonsági és élelmiszer-biztonsági rendszert és eljárásokat, hogy megvédjük munkatársainkat, a környezetet, ügyfeleinket, vevőinket, fogyasztóinkat és valamennyi érintettet.
  3. A B+N Referencia Zrt. belső értékei – szolgáltatástudatunk, csapatszellemünk és fejlődésre való törekvésünk – az alapjai a minőségbiztosítási, egészségvédelmi, környezetvédelmi, energiagazdálkodási, információbiztonsági és élelmiszerbiztonsági kultúránknak. Elvárás felső vezetőinktől és munkavállalóinktól, hogy személyesen is bizonyítsák elkötelezettségüket e kultúra támogatásával és fejlesztésével.
  4. A vezetők és munkavállalók minőségbiztosítási, egészség- és munkavédelmi, környezetvédelmi, energia hatékonysági, információbiztonsági és élelmiszer-biztonsági felelősségét egyértelműen meghatározzuk. Minden munkavállaló köteles az ezzel kapcsolatos előírásokat betartani, valamint a részükre kiadott egyéni védőeszközöket, munkaruházatot viselni és szabályokat betartani.
  5. Gondoskodunk arról, hogy munkavállalóink megértsék a minőségbiztosítás, a munkaegészség biztonság, a környezetvédelem, az energiahatékonyság, az információbiztonság és élelmiszer-biztonság terén betöltött szerepüket. Biztosítjuk a megfelelő tájékoztatást, a biztonságos munkavégzéshez, a környezetvédelméhez a gazdaságos energiafelhasználáshoz, az információbiztonsági és élelmiszer-biztonsági szabályok betartásához szükséges oktatást és képzést.
  6. Munkatársaink, ügyfeleink, alvállalkozóink, fogyasztóink és beszállítóink elkötelezettsége elengedhetetlen a minőségbiztosítással, a munkaegészség és biztonsággal, a környezetvédelemmel, az energiahatékonysággal, az információbiztonsággal és élelmiszer-biztonsággal kapcsolatos magatartás és gyakorlat fejlesztéséhez. Ennek érdekében kommunikálunk és széles körben konzultálunk a minőségbiztosítást, a munkabiztonság és egészséget, a környezetvédelmet, az energiahatékonyságot, az információbiztonságot és élelmiszer-biztonságot érintő kérdésekben.
  7. Valamennyi munkahelyen betartjuk a biztonságos be- és kilépés szabályait. A felállított vészhelyzeti eljárásokat rendszeresen teszteljük és felülvizsgáljuk.
  8. Elvárás minden esemény, baleset és jelentése és a tanulságok beépítése az oktatási anyagba.
  9. Folyamatosan javítjuk teljesítményünket és biztosítjuk, hogy a megfelelő források rendelkezésre álljanak.
  10. A hatékonyság érdekében MSZ EN ISO 9001:2015, MSZ ISO 45001:2018, MSZ EN ISO 14001:2015, MSZ EN ISO 50001:2018, MSZ EN ISO 27001:2014, ISO 22000:2018 szabványok követelményeinek megfelelő minőségirányítási, munkaegészség és biztonság irányítási, környezetirányítási, energiairányítási, információbiztonság irányítási és élelmiszerbiztonsági-irányítási rendszereket működtetjük és tanúsíttatjuk.